fredag 4 januari 2013

Och hur tänkte ni nu...?

Tittar på Curiosity: How evil are you? på Discovery där Eli Roth testar att upprepa Milgrams experiment från 60-talet. Det första som förvånar mig är att han hittar några försökspersoner alls. Det förvånar mig att inte varenda kotte i världen har hört talas om Milgrams experiment. Om du inte har hört talas om det så går det ut på att en "vanlig amerikan" blir försöksperson där de ska ge elektriska stötar till en annan "vanlig amerikan" när denne svarar fel på frågor. De elektriska stötarna ökar i styrka för varje felaktigt svar. När försökspersonerna hör den som får stötarna beklaga sig så vill de sluta, men uppmanas av en "forskare" att fortsätta. Det är förstås ingen som får elektriska stötar på riktigt, men det vet inte försökspersonerna. Hur långt är försökspersonerna beredda att gå? Väldigt långt visar det sig. Har de ingen empati? Jo, men med auktoritet kommer man långt. Det var väl så Hitler och hans närmaste fick med sig folk, I guess. Har folk förändrats idag? Nej, inte nämnvärt. De åsamkar skada i samma utsträckning då som nu. Ändå har de en valmöjlighet att sluta. Skulle det sett annorlunda ut i ett annat land? Eller är vi alla verkligen så flockbenägna och inställda på att behaga? Skrämmande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar