lördag 22 februari 2014

Omsorgsfull eller inte?

På jobbet på förskolan möter jag (relativt unga) kollegor som är nyutbildade förskollärare. Som sådana ska de inte byta blöjor, det är barnskötarnas jobb. Säger de. De ska själva utbilda barnen. Vilket får mig att ställa mig frågande till vilka värderingar de lägger i ordet "omsorg" som genomsyrar förskolans bibel läroplanen. För mig handlar det inte om att torka bajs. När vi delar just de blöjorna mellan personalen på avdelningen så blir det ändå sällan mer än ett par stycken per dag, så det är en försvinnande liten del av en arbetsdag. För mig handlar blöjbytet om en stund att kunna ta det lugnt med det enskilda barnet, prata, titta på bilder, sjunga en sång och framför allt: ge barnet tillfälle att öva sig på att ta av blöjan, sitta på pottan/toaletten, samt förstå att efter det tvättar vi händerna. Om inte hela den situationen är en läroprocess så vet jag inte många situationer som är det. Dessutom är det en intim situation och som sådan tillåter jag aldrig att en okänd vikarie, som kanske är hos oss på förskolan endast en dag och sedan aldrig mer, får byta blöjor. För personligen skulle jag inte vilja fläka upp mitt kön inför en okänd människa som jag ännu inte har byggt upp något förtroende för. Skulle du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar