fredag 27 juni 2014

Hur tänker du själv?

"Hur jobbar ni med genus?"
Det frågar föräldrar som ansöker om plats för sitt barn på förskolan där jag jobbar.
För fyra år sedan frågade ingen, men nu är det några varje år som undrar.
Efter att jag visat runt en familj förra veckan och besvarat föräldrarnas frågor så kom jag på att nästa gång ska jag istället kontra med: "Hur tycker du själv att vi ska jobba med genus?"
Vi har en läroplan att följa och där står jämställdhet i fokus. Att "jobba med genus", alltså att vara medveten om hur vi skapar genus i vardagen är ett sätt att nå fram till jämställdhet. Med ettåringar som inte kan prata är det svårt att diskutera värderingar och genus, men vi kan visa hur jämställdhet bör upplevas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar