torsdag 6 november 2014

På tal om vad som hänt

- Men ni låter väl inte praktikanter byta blöjor? frågar min chef mig.
Jag känner mig en aning upprörd att chefen inte VET vilken policy vi arbetar efter, men säger med emfas:
- Nej, verkligen inte. Prao och praktikanter får inte byta blöja. De får inte ens vara ensamma med barnen. Både barnen och praktikanterna är ju vårt ansvar. Jag låter inte ens vikarier som kommer bara en dag från någon uthyrningsfirma byta blöjor på barnen, då byter jag hellre ALLA ungar på egen hand. Inte tusan skulle jag vilja att mitt barn blottade sitt kön för någon främling.
- Vad bra, ja, jag tänkte på den där praktikanten som nu blivit dömd.

Sedan går jag hem och funderar på saken. Hur ofta har vi män i verksamheten på förskolan? Nästan aldrig. Enstaka vikarie eller praoelever. Dessa får ALDRIG byta blöjor. Litar jag mer på kvinnor? Efter en stund inser jag att svaret är ja. Även dessa får dock några dagar på sig att visa hur de fungerar innan vi kan börja lita på dem.

Borde vi sluta med praktikanter? Nej, verkligen inte, men det gäller att leva upp till kontrollen av dem. På min avdelning på förskolan kan vi ha praoelever, barnskötarelever, sfi-studerande och förskollärarstudenter. Varför? För att jag anser att vi bidrar till att skapa ett bra samhälle. Vi ger folk en chans. Är det inte krävande och tar tid från annat? Jo, men jag lever i tron att det i slutänden ger mer i det stora hela än det tar från det lilla.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar