lördag 31 maj 2014

Barnskötare vs förskollärare

Fyra dagars ledighet är en välsignelse. Egentligen borde jag skriva en vfu-rapport om hur en förskollärarstudent har fungerat under sin praktikperiod med mig som handledare på förskolan där jag jobbar, men jag skjuter på det till nästa vecka. Jag vet att jag inte kommer hinna göra det under arbetstid då heller, utan får sitta på en vardagskväll, för just nu är en kollega ledig och jag behövs i barngruppen hela tiden. I huvudet formulerar jag dock vad jag ska skriva om studenten: en blivande förskollärare som finner det jobbigt att observera och svårt att se de subtila signalerna de yngsta barnen visar.

Med studentens lärare hade jag häromdagen ett trepartssamtal, där vi diskuterade studentens svagheter och styrkor. Det är bra att högskola/universitet har börjat med det: att studentens första termin ha ett samtal för att fånga upp dem som inte hör hemma i yrket. Läraren påpekar vikten av en kram och om att ge omsorg, för läraren har stött på studenter som inte förstår att de måste knyta an till barnen och även försöka nå dem som inte vill bli nådda i första taget. Den bristen har jag upplevt hos en student, men den hoppade självmant av sina studier.

Efter samtalet funderar jag på de studenter som funnits på min avdelning de senaste åren. Tre barnskötare och fyra förskollärare. Barnskötarna har varit invandrade kvinnor och förskollärarna har varit svenska kvinnor. Med förskollärarna har jag försökt ha samtal kring att tänka större och inte fokusera på det praktiska. Det praktiska är enkelt att lära sig, medan det intellektuella är en utmaning att ta till sig. Det har dock visat sig att barnskötarna är de som har mest utmanande frågor och ser på barnen med störst respekt, vilket är lovande. Jag rekommenderar alla de tre barnskötarna att vidareutbilda sig till förskollärare, men där ligger tyvärr språket dem i fatet. Det kan vara nog så jobbigt för en svensk att läsa litteratur på universitetsnivå, men att sedan inte förstå all svenska eller engelska, ja, då blir det riktigt klurigt. Är då förskollärare värda mer än barnskötare? Det beror ju på vad som värderas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar