lördag 11 februari 2012

Förvaring eller utbildning

Jag har en tjugoårig student och en tjugoårig arbetskollega på jobbet. Tillsammans diskuterar vi för- och nackdelar med att små barn börjar tidigt på förskolan. Det har nyligen börjat ett barn på förskolan som är ett år och två månader. (Min dotter var ett år och några veckor när hon började på förskolan.) Tjugoåringarna förfasas över att det inte var så länge sedan barn kunde börja på förskolan redan när de var sex månader. Jag påpekar att min bror började när han var sex månader. Fast då kallades det daghem som han började på. Min mamma har berättat hur hon lämnat in honom och det var hemskt, han var så liten och kunde inte gå. Och det är väl lite där jag tänker tat det borde gå någon form av gräns. Inte en åldersgräns, men en gräns för hur kapabel barnet är för att klara med att vara på förskolan. Kan barnet gå? Kan barnet orka med att vara utomhus en timme (utan att skrika för att vi inte konstant bär på barnet)? O s v, o s v. Annars blir det lätt att vi faller tillbaka till 70-talets förvaring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar