lördag 15 december 2012

Never say never

Inte så trevligt att avsluta gårdagen med ännu en massaker i USA. Fascinerad läser jag att lärare och annan personal har genomgått utbildning för att upptäcka tecken på störningar hos äldre skolelever, av den typ som ledde till massakern i Columbine High School. Kanske föräldrar borde utbildas i det också? Och ha en anmälningsskyldighet av någon sort? Jag har aldrig förstått mig på deras vapenlagar. Visst, det är hur lätt som helst att skaffa ett vapen på "gatan" i Stockholm, men jag hoppas att det inte finns någon mamma som har vapen liggande tillgängliga hemma. I det här landet hoppas jag att det är vapenskåp som gäller i alla hem med vapen. Kommer det att ske fler massaker?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar