söndag 22 januari 2012

Big brother is watching you

Jag har ett arbete där jag umgås mycket nära med småbarn som bär på all världens baciller och bakterier.

När jag blir sjuk (eller mitt eget barn blir sjukt) och jag måste stanna hemma från mitt jobb så ska jag omedelbart ringa och anmäla detta till Medhelp. De kan då ge mig råd kring min sjukdom, och de ringer även upp mig någon dag senare för att ta reda på hur det går, om och när jag kan återgå till arbetet. Är jag sjuk mer än fyra gånger under ett år så kommer en utredning att ske, för att se om jag behöver rehabiliteras.

Jag behöver kanske inte säga att jag inte är ensam om att tycka att detta låter mest som ett sätt för min arbetsgivare (och då menar jag inte min närmaste chef, utan Stockholm Stad) att ha kontroll på sina anställda och att föra statistik över hur vi beter oss. Ändå ska allt vara anonymt.

Kollegor på andra förskolor berättar historier om hur de har anmält sig sjuka och när de sedan dykt upp på en vårdcentral, akutmottagning el dyl, så har personalen där redan vetat om att de är sjuka och hemma, och av vilken anledning. Kanske är Medhelps datasystem detsamma som sjukvårdsupplysningen som är detsamma som alla sjukvårdsvårdsinrättningars datasystem....?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar